Luka rynkowa

Czym jest luka rynkowa?

Luka rynkowa (market gap) to luka istniejąca między popytem i podażą na konkretnym rynku.​Luka rynkowa to szansa biznesowa, okazja do zaoferowania czegoś, czego klienci chcą, ale czego firmy obecnie nie zapewniają.

Gdy przedsiębiorca zidentyfikuje produkt, którego potrzebują klienci, ale nie jest on obecnie dla nich dostępny, może zaproponować rozwiązanie tej sytuacji. Może zaproponować zupełnie nowy produkt, ulepszenie istniejącego produktu lub sposób na ponowne wprowadzenie brakujących na rynku produktów.

Zidentyfikowanie luki w niszy rynkowej pozbawionej podaży określonego produktu, może stanowić dla producenta lub dystrybutora znakomitą szansę zdobycia nowego rynku.

Nisze rynkowe są szczególną szansą dla zdobywania rynku przez małe firmy, gdyż duże firmy z różnych powodów często nie wchodzą w takie luki i mała firma może je wypełniać bez konfrontacji z silnymi konkurentami (strategia niszy rynkowej).

Jakie są atrybuty luki rynkowej?

Luka rynkowa powstaje gdy:

produkt lub grupa towarów o określonym poziomie jakości przeznaczony dla pewnej grupy nabywców z różnych przyczyn nie jest wytwarzany w wystarczającej ilości (np. producenci wycofają się z wytwarzania pewnych towarów i ich brakuje na rynku)

pojawią się nowe potrzeby nabywców, stymulowane choćby przez działania promocyjne firm tworzących nowy rynek niszowy (powstaje zapotrzebowanie na zupełnie nowe, wcześniej nieistniejące na rynku produkty)

zmiana potrzeb nabywców sprawia, że istniejący na rynku produkt przestaje spełniać ich oczekiwania. Ulepszenie lub uaktualnienie istniejącego produktu może zapełnić powstałą lukę​

Jaka jest różnica między luką rynkową a niszą rynkową? ​

Różnica między luką rynkową a niszą rynkową jest taka, że luka rynkowa to brak rynku w miejscu gdzie mógłby być rynek, ale go jeszcze lub już nie ma. Luka to przestrzeń rynkowa czekająca na wypełnienie.

Luka rynkowa to dziura, pustka powstała po zniknięciu jakiejś niszy rynkowej.

​Luka rynkowa jest okazją do dostarczenia produktu lub usługi, która jest obecnie niedostępna, ale na którą z dużym prawdopodobieństwem będzie zapotrzebowanie. Nisza rynkowa to mały, wyspecjalizowany rynek w ramach większego sektora komercyjnego lub zupełnie zewnętrzna, nowa przestrzeń rynkowa. Nisza rynkowa nie musi być luką. Może już istnieć produkt na rynku niszowym. Nisza może być wyspecjalizowana, mało wykorzystywana, ale już istnieje.

Możesz działać w niszy rynkowej, wypełniając dotychczasową lukę na rynku niszowym. Nie możesz działać w obrębie luki na rynku, inaczej nie byłaby to już luka. Możesz ją tylko zapełnić tworząc niszę rynkową lub rynek niszowy.

Czym jest dochodowa nisza

Dochodowa nisza rynkowa to fragment rynku głównego lub rynku niszowego. Nisza pozwala start-upom oraz małym i średnim firmom na stworzenie produktu który zaspokoi potrzeby rynkowe uczestników niszy.

Dochodowa nisza rynkowa to proces rozpoznania i zdobycia nowego rynku. Aby odnieść sukces i stworzyć dochodową niszę zbuduj skuteczną strategię niszy rynkowej:

 1. zidentyfikuj i rozpoznaj własne zasoby, pasje i umiejętności
 2. poznaj grupę docelową, swoich idealnych klientów
 3. poznaj problemy swojej grupy docelowej w niszy
 4. poznaj i zbadaj swoją konkurencję
 5. obserwuj trendy rynkowe
 6. poznaj luki i niezagospodarowane przestrzenie w swojej niszy rynkowej
 7. określ potencjalną rentowność swojej niszy
 8. zweryfikuj swój pomysł na biznes w niszy
 9. zaproponuj rozwiązanie problemów swojej grupy docelowej w niszy
 10. wykuj i podbij swoją niszę
 11. rozwijaj, kreuj i buduj kolejne nisze w ramach swojego rynku niszowego
 12. stwórz swoją „wiecznie zieloną” dochodową niszę rynkową
Luka rynkowa. Nisza rynkowa. Dochodowa nisza, nowe rynki, rynki niszowe, trendy rynkowe, marketing niszowy, mikronisza, biznes niszowy. Presales